5. Katica csoport

Kisgyermeknevelők:

Katica csoport


Kónya Erzsébet Ágnes

Hajmássy Nikolett
 

Bemutatkozunk

Új páros vagyunk, közös munkánkat a 2022/2023-as nevelési évtől kezdjük. Célunk, hogy
harmonikus, nyugodt, szeretetteljes légkört alakítsunk ki a gyermekek számára. Hisszük, hogy
szeretetteljes odafordulással, példaértékű magatartással, bátorítással, az élményszerzés
lehetőségének biztosításával személyiségük új ismeretekkel gazdagodhat, változatossá
tehetjük mindennapjaikat; szükségük van kalandokra, újdonságokra, arra, hogy felfedezhessék
a világot. Hagyományos értékeket közvetítünk, az egyéni igények figyelembevételével
megteremtjük a feltételeket a gyermekek képességeinek kibontakoztatására. Az öntevékeny,
szabad játék mellett lehetőséget biztosítunk a tapasztalatszerzésre az ének-zenei, az
anyanyelvi, a környezeti nevelés, a mozgás, az alkotótevékenység területén, támogatjuk a
társas kapcsolatok erősítését. A szülőkkel bizalmi kapcsolat kialakítására törekszünk, segítünk
a beszoktatás, az elválás nehéz pillanataiban, hiszen tudjuk, hogy a legféltettebb kincsüket
bízták ránk. Köszönjük a bizalmat!

Képek

Nevelési tervek