8. Mókuska csoport

Kisgyermeknevelők:

Mókuska csoport


Hucz Andrea

Andor Julianna
 

Bemutatkozunk

Minden kisgyermek számára az első nagy próbatétel a bölcsődébe való kerülés alkalmával a családból való elszakadás.  Fontosnak tartjuk ezt az érzékeny időszakot, minél inkább zökkenőmentessé tenni, a gyerekek és a szülők számára is. Nagy figyelmet fordítunk a fokozatos beszoktatásra, ami a gyermekek igényeinek szem előtt tartásával, a családi nevelés értékeinek, és hagyományainak figyelembevételével történik. Akkor hatékonyan, ha mi kisgyermeknevelők és a szülők megosztjuk egymás tapasztalatainkat, nevelési céljainkat és kellő érzékenységgel összehangoljuk azt. Ezért is nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való egyenrangú és kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítását, mely elengedhetetlen feltétele a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. Derűs, szeretetteljes légkörben és elfogadó környezetben segítjük a gyermekek sokoldalú és harmonikus személyiségének kibontakozását. 
Csoportszobánk tágas, világos, vidám hangulatú, dekorációnk saját készítésűek, mindig az adott évszakhoz igazodnak. Az alkotó tevékenységeinket is az évszakhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez tervezük. Igyekszünk minél többféle tecnikával, anyaggal megismertetni a gyermekeket. Játékkészletünk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik, saját készítésű játékokkal színesítve. Ingergazdag környezet kialakításával segítjük a gyermekeket, hogy megismerjék az őket körülvevő világ, környezet megismerésében. A napirend összeállításánál kiemelt jelentőséget élvez a gondozáson kívüli folyamatos szabadjáték biztosítása, az elmélyült és nyugodt játéktevékenység támogatása. A gyermekek rendkívül nagy mozgásigényét igyekszünk kielégíteni minél nagyobb mozgástér megteremtésével és mozgásfejlesztő játékok felkínálásával. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltsék, nagy-mozgásos játékokkal, melyek nagyban elősegítik egészséges fejlődésüket, melyet kisebb sétákkal szoktunk kiegészíteni. 2019-ben átadták bölcsődénk sószobáját, amelyet előszeretettel használunk. A játékos mozdulatokkal kísért népi mondókák és gyermekdalok ismételgetése a mindennapjaink szerves részét képezik, melyet hangszeres játékkal igyekszünk színesebbé varázsolni segítve ezzel a gyermeki személyiség fejlődését, az anyanyelv elsajátítását. A gyermekek önállóságra törekvésének támogatása rendkívül fontos számunkra. A szülőkkel való együttműködő munkánkkal segítjük és támogatjuk a gyermekek szobatisztává válását, az önállóság kialakulását az étkezésnél, az öltözködésnél és a tisztálkodás során. 
A bölcsődés évek alatt szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek megismerjék és megtanulják a közösségben való együttélés szabályait, az egymáshoz való alkalmazkodást és egymás elfogadását önállóságuk kialakításában. Szeretettel várjuk a gyermekeket, köszönjük a bizalmat!

 

Fényképek

Nevelési Terv